SYNSRAPPORT

(udfyldes af kursisten)

Navn:                                                                                                           Fødselsdato

 


(udfyldes af øjenlæge eller optiker)
Synsevnen er målt:

                                    Med briller/kontaktlinser     

                                    Uden briller/kontaktlinser    

 

Synsevne Højre Venstre Minimumskrav
Langsynet
    SNELLEN kort 6/15 metric
Nærsynet     JAEGER 1 eller 0,50 mm bogstaver ved 35,5 cm
Farveopfattelse
Evnen til at adskille
rød, grøn, blå og gul
farve skal altid testes.
    Normal i forhold til standard farveplader ( dvs. Dvorine pseudoisokromatiske plader, Ishihara plader, eller lign.
Bemærkninger:

 

 

 

Det attesteres herved, at ovenstående kursist opfylder de anførte minimumskrav.

 

Dato: _______________     Underskrift/stempel: ________________________________
                                                                                               Optiker/øjenlæge

 

Uddrag fra ESA - specifikation PSS-01-748, bilag A-1

Sektion 4: VISUEL SKARPHED (SYNSTEST)

Afsnit 4: Synsskarphed

Alle ansøgere til godkendelse uanset kategorien skal som minimumskrav opfylde
de følgende krav:

a.    Langsynet:
- SNELLEN kort 6/15 eller bedre

b.    Nærsynet:
- JAEGER 1 eller 0,50 mm bogstaver ved 35,5 cm eller bedre

c.     Farveopfattelse:
- Normal i henhold til standard farve plader (dvs. Dvorine
pseudoisokromatiske plade, Ishihara plader, eller lignende).
Evnen til at adskille rød, grøn, blå og gul farve skal altid testes.

NB: Med hensyn til farveadskillelse/opfattelse vil en praktisk test, ved hjælp af
farvekodede ledninger og/eller farvekodede elektriske komponenter være
acceptabel for farveopfattelsestest.

Øjenprøven skal udføres af en godkendt øjenlæge for at bestemme ansøgerens
evne til at opfylde disse synskrav. Det anbefales at øjenprøverne udføres årligt
for personer over 35 år og hver anden år for personer under 35 år.

Brug af receptlinser for at opfylde kravene er tilladt. Sådanne linser skal altid
anvendes når procesoperation eller undersøgelse udføres. Receptlinser er ikke
påkrævet når et stereomikroskop med enkelte justerbar okular anvendes for
procesoperation eller undersøgelsesoperation.

Hvis disse krav ikke opfyldes, vil ansøgeren blive diskvalificeret fra kurset
såvel som godkendelse eller fornyet godkendelse.